SERVEI

PubliECO

A PUBLISERVEI ens prenem molt de debò el Medi Ambient.

Per això prioritzem la utilització de productes reutilitzables lliures de PVC.

Constantment desenvolupem nous mètodes sostenibles per a minimitzar l'impacte ECO en la fabricació dels nostres productes per a aconseguir un futur millor.

Per a aconseguir això, comptem amb dues màquines diferents HP3200 de tecnologia de làtex, tintes a l'aigua, totalment ecològiques en el que imprimim materials certificats de baix impacte ambiental o totalment ecològics en aquesta composició.

Biodegradable: és el nom d'aquells materials, naturals o sintètics que es descomponen per les accions dels agents biològics comuns, generalment des que es converteixen en molècules simples i compatibles amb la vida.

Material reciclat: és el producte resultant del reciclatge, es pot extreure de pràcticament tots els materials que se sotmeten a reciclatge (excepte els més contaminats).

Reciclatge: és un procés amb l'objectiu de convertir els residus en nous productes o en matèria primera per al seu posterior ús.

Segons WRAP (Worldwide Responsible Accredited Production) l'inclinable obté més beneficis ecològics i menys impactants en el medi ambient que altres opcions com el biodegradable. Alguns estudis han demostrat que el reciclatge mecànic és la millor opció enfront del potencial canvi ambiental, reducció de recursos naturals i demanda energètica.
 

El nostre objectiu és reciclar tot el possible, reutilitzant els processos de producció.
 

Seguim les prohibicions i restriccions de matèries primeres (plom, cadmi…) en la fabricació dels nostres productes per a evitar riscos de salut i contaminació.

Segons les últimes dades publicades referits a 2016, al nostre país reciclem 7 de cada 10 envasos.